تلفن های تماس :

88823121
88823158
888
25661
88823498
88847038
8881183
3
88811834
 

تور مشهد هوایی | هتل 3* اطلس | 2 شب و 3 روز | بهمن 92

تور مشهد هوایی | هتل 3* اطلس | 2 شب و 3 روز | بهمن 92

 

 

تور مشهد هوایی | هتل 3* اطلس | 2 شب و 3 روز | بهمن 92

2 شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه – ناهار – شام

استقبال هنگام ورود

پرواز زاگرس – کاسپین

آدر س : امام رضا 2

 

قیمت هر نفر در اتاق 3 تخته

 

1بهمن :    360000 تومان

2 بهمن:    380000

3 بهمن:    378000

4 بهمن:    345000

5 بهمن:    345000

6 بهمن:    345000

7 بهمن:    345000

8 بهمن:    360000

9 بهمن:    380000

10 بهمن:  378000

11 بهمن:  345000

12 بهمن:  345000

13 بهمن:  345000  

14 بهمن:  345000

15 بهمن:  360000

16 بهمن:  380000

17 بهمن:  378000

18 بهمن:  345000

19 بهمن:  356000

20بهمن:  356000

21 بهمن: 426000

22 بهمن: 480000

23 بهمن: 490000

24 بهمن: 418000

25 بهمن: 345000

26بهمن:  345000

27 بهمن: 345000

28 بهمن: 345000

29 بهمن: 360000

30 بهمن: 380000

 

   
قیمت :   345000